Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy

Jak postupovat, když zakoupené zboží pro vás není to pravé a chcete jej vrátit v zákonné 14denní lhůtě?
V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 dnů od data převzetí zboží. Nárok máte i v případě, že objednávku učiníte po internetu s osobním odběrem na některém z výdejních míst.

V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení od smlouvy vám nevzniká.

Zboží si můžete vyzkoušet
Nemělo by však dojít k jeho zjevnému použití nebo opotřebení. Zboží si můžete vyzkoušet, ale je třeba myslet na náklady, které budeme mít s uvedením zboží do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě.

Účtování těchto poplatků předejdete, pokud zboží uvede do původního stavu sami (očištění, zkompletování, správné zabalení, zachování původních visaček apod.) U spodního prádla je nutné dodržet hygienická opatření při zkoušení - prádlo se zkouší vždy na vlastní spodní prádlo, nikdy ne na holé tělo.  Nejsou-li stanovené hygienické podmínky dodrženy, šlo by již o zboží, které nelze na základě směrnice 97/7/ES o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku pro svůj charakter vrátit.

Odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nelze, pokud bylo zboží již částečně spotřebováno. Nelze také odstoupit od smlouvy na zboží, jehož charakter to vylučuje, zejména z hygienických důvodů (např. nalepovací podprsenky, silikonové vycpávky, punčochy, punčochové kalhoty, ponožky apod.). Pokud bude vrácené zboží neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, může prodávající uplatnit náhradu škody. S ohledem na různorodost zboží je každý případ odstoupení od smlouvy řešen individuálně.

Jaké zboží nelze vrátit vůbec?

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy např.

o dodávce zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (např. nalepovací podprsenky, punčochy, punčochové kalhoty, ponožky, vycpávky do podrpsenky apod.)

V případě sortimentu intimního charakteru, jakým je např. spodní prádlo, zboží nesmí být nikterak užíváno. Spotřebitel má právo si zboží vyzkoušet s tím, že dodrží základní hygienické předpoklady takového vyzkoušení – zkoušet přes spodní prádlo nebo použít např. přibalené ochranné folie (v případě kalhotek, plavek a podobného sortimentu). Nedodrží-li stanovené hygienické podmínky, šlo by již o zboží, které nelze na základě směrnice 97/7/ES o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku pro svůj charakter vrátit.

Jak zboží vrátit

Rozhodnete-li se využít tohoto práva, odstoupení od smlouvy je nutné nám odeslat nejpozději 14. den od převzetí zboží.

Odstoupení od smlouvy zašle na svoje náklady Prodávajícímu na adresu sídla společnosti Prodávajícího:

Gadgets House, s.r.o.

Poděbradská 186/56 (areál TESLA), vchod C1, 4.patro

Praha 9, 198 00

Česká republika

Je přitom povinen uvést číslo svého bankovního účtu.

Vzor odstoupení od smlouvy:

odkaz na http://www.scmbd.cz/uploads/legislativne_pravni_vzory/sb0143_2013.pdf

nebo zde: http://cl.ly/1e0W0X033c3p


V co nejkratším termínu od zaslání tohoto odstoupení je potřeba, abyste nám předali zakoupené zboží. Vracené zboží dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. 
Prosíme, uveďte zboží pokud možno do původního stavu, předejdete tím možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu.


Zboží zasílejte výhradně na adresu:

Gadgets House, s.r.o.

Poděbradská 186/56 (areál TESLA), vchod C1, 4.patro

Praha 9, 198 00

Česká republika


Jaké dokumenty přiložit?
Ke vrácenému zboží doporučujeme vždy přiložit dokument, který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás a usnadní nám identifikaci daného zboží a požadavku.


Peníze za zboží Vám zašleme na Váš bankovní účet nejpozději do 14 dnů od doručení Odstoupení do smlouvy. Náklady na vrácení zboží jsou na straně kupujícího. Vracení peněz poštovní poukázkou není z technických důvodů možné.


<< zpět na Informace